Flokulant tečni Astral

H011
3.100,00 RSD
Opis

Astral Flokulant tečni - sredstvo za bistrenje vode koje sitne čestice veže u flokule, koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.

Doziranje i uputstvo za upotrebu:
Pre dodavanja flokulanta je potrebno izvršiti ispiranje filtera i ostaviti filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada.

Dodati između 250 i 1500ml Astral Flokulanta na svakih 100m3 vode u zavisnosti od zamućenja vode. Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal.
Po dodavanju flokulanta, ostaviti vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule staložile na dnu bazena, koje se mogu odstraniti automatskim usisivačem ili robotom za bazene.

 

Prijava na vesti putem e-maila...

No Internet Connection