Bazeni

Kako doneti odluku o gradnji bazena?

Ukoliko se odlučite da napravite bazen u dvorištu, pre nego što uđete u celu priču, najbolje je da se konsultujete sa stručnjacima iz ove oblasti. Izgradnja bazena predstavlja složen i dinamičan posao koji zahteva angažovanje više strana (građevinske firme, arhitektu, montera opreme) kako bi celokupan proces izgradnje i montaže protekao bez problema a uživanje u bazenu bilo dugo.

Pre početka gradnje, potrebno je doneti odluku o vrsti bazena koji želite da imate. Bazeni koji se izrađuju od armiranog betona mogu biti prelivni ili skimerski, a njihova unutrašnja obloga može biti u vidu lajnera (folije), staklenog mozaika, pločica ili epoksidne obloge za bazen.
Ukoliko je u pitanju porodični bazen manjih dimenzija, tada se češće pristupa gradnji skimerskih bazena, dok se za polu-javne i javne namene preporučuje izgradnja prelivnih bazena. Odstupanja uvek mogu da postoje, tako da je moguće i da porodični bazeni budu prelivni.
Skimerski bazeni su jeftiniji za izgradnju i prečišćavanje vode se vrši na osnovu horizontalne cirkulacije vode sa jedne strane bazena ka drugoj (od mlaznica ka skimeru). Kod prelivnih bazena prečišćavanje vode se vrši prelivanjem vode u prelivni kanal, odakle se voda dalje sliva u kompenzacioni bazen.

Image

Skimerski bazen

Nakon donete odluke o vrsti bazena, potrebno je izabrati idealno mesto za izgradnju bazena, pri čemu se treba voditi računa o broju sunčanih sati (osunčanosti mesta gde će se bazen nalaziti), udaljenosti bazena od ulice i izloženosti, odnosno zatvorenosti od pogleda javnosti.
Bazen se ne može graditi po sistemu „uradi sam“ jer su takve aktivnosti često skuplje i nailaze na probleme u kasnijem radu. Zbog toga je potrebno da na vreme donesete odluke kojima ćete kasnije sprečiti glavobolje.
Idealno vreme za početak građevinskih radova je već kraj marta, početak aprila, odnosno kada vremenski uslovi to dozvole. Ukoliko se počne sa izgradnjom bazena u aprilu, sasvim je sigurno da ćete do početka sezone imati spreman bazen da uživate u njemu tokom leta.
Svaki bazen treba da ima odgovarajuću opremu koja će biti dimenzionisana srazmerno njegovoj kubikaži, odnosno veličini. Za rad bazena je potrebno obezbediti filter za bazen, pumpu za bazen, skimere, mlaznice, slivnike, cevni razvod i elektroopremu kao osnovne komponente za rad. Kao dodatnu opremu moguće je instalirati rasvetu, vodene atrakcije, automatske dozirke za hemiju, merdevine za bazene, toplotnu pumpu za grejanje, uv lampu i sl.

Prijava na vesti putem e-maila...

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.

No Internet Connection