Bazen je velika investicija, posebno ako želite da se upustite u projekat izgradnje armirano betonskog bazena. Da biste raspolagali tačnom cifrom, potrebno je da definišete kakav bazen želite. Prva dilema tiče se izbora skimerskog ili prelivnog bazena, kao i njegove dimenzije. Skimerski bazen je po pravilu jeftiniji i za 30% od prelivnog, a što je bazen veći, veći su i troškovi njegove izgradnje. Troškovi bazena su mnogo više od puke instalacije. 

Image

Morate uzeti u obzir kontinuirano održavanje, hemiju za bazene kao i dodatnu opremu koju želite da instalirate u bazenu. Osnova funkcionisanja bazena jeste sistem za filtriranje vode koji se sastoji iz pumpe i filtera, skimera i zidnih mlaznica (ako planirate skimerski bazen), prelivnog kanala i podnih mlaznica (ako planirate prelivni bazen). Posebno treba imati u vidu da izgradnja prelivnog bazena zahteva i izgradnju kompenzacionog rezervoara. Uz svaki bazen potrebno je izgraditi i mašinsku sobu u kojoj će biti postavljena sva neophodna oprema za filtraciju vode u bazenu. 

U bazen se može postaviti halogena, led ili rgb rasveta, pri čemu je uvek preporučljivije da se na samom početku definišu ovakvi zahtevi kako bi se izbeglo kasnije prepravljanje već postojeće instalacije. Led rasveta je svakako najisplativija jer se karakteriše dugim vekom trajanja i niskom potrošnjom, dok rgb rasveta omogućava uživanje u raznovrsnom spektru boja u bazenu koje ova rasveta nudi (crvena, zelena, plava).

Image

Od opreme za efikasno i pravilno korišćenje bazena, kao i maksimalno uživanje u njemu, moguće je dodatno postaviti opremu za grejanje vode (električni grejač, topšlotnu pumpu, solarne kolektore), opremu za dezinfekciju vode (uv lampu za bazen), kao i opremu za automatsko ili poluautomatsko doziranje hemije. Takođe, preporučuje se da se tokom letnjeg perioda koristi solarni prekrivač za bazene kako bi se voda dodatno grejala a istovremeno sprečio i ulazak prljavštine u bazen.

Svaka od navedenih komponenti dodatno utiče na cenu bazena, koji, pored građevinskih radova zahtevaju određeno pravilno planiranje budžeta. Treba imati na umu i da je svaki bazen priča za sebe kako bi se na pravi način pristupilo ne samo njegovoj izgradnji, već i uređenju eksterijera. Crystal pool je tu da Vam izađe u susret sa ponudom prema Vašem zahtevu i budžetu, obezbeđujući maksimalni kvalitet i besprekornu uslugu. 

Image

Prijava na vesti putem e-maila...

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.

No Internet Connection
cronjob